140x140

เมื่อคนไข้ไม่หลอกหมอก็เป็นเรื่อง

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงลักษณา   โพชนุกูล

 

                ผู้ป่วยเมื่อไปพบแพทย์โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งโดยให้ข้อมูลว่าไปฝังแร่ที่ประเทศจีน  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 ความที่แพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลนั้นกลัวผลกระทบจากรังสีมาก จึงส่งผู้ป่วยไปวัดรังสีที่โรงพยาบาลเฉพาะมะเร็ง และที่นั่นนักฟิสิกส์พบว่าผู้ป่วยมีปริมาณรังสีมากเกินกว่าที่จะฝังแร่เมื่อตุลาคม 2557  หลังจากตะล่อมจนยอมรับว่าผู้ป่วยไปฝังแร่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2558  เป็นเวลานับจากฝังแร่จนกระทั่งวันมาตรวจประมาณ 4 เดือน  แต่ปริมาณรังสีในตัวเขายังสูงมาก

                ท่านผู้อ่านลองนึกภาพดูว่าผู้ป่วยรายนี้ผ่านใครมาบ้าง  ผ่านเด็ก  ผ่านคนท้องมากี่คน  อย่าลืมว่าเมื่อสตรีตั้งครรภ์ภายใน 3 สัปดาห์แรกจะตรวจปัสสาวะไม่พบ  หมายความว่าหากเป็นผู้เริ่มตั้งครรภ์ โอกาสแท้งจะสูงมาก  ส่วนใครที่ตั้งครรภ์อ่อน ๆ จะเป็นอันตรายทำให้เด็กพิกลพิการได้   อายุครรภ์ของสตรีเมื่อ 3-6 สัปดาห์หลังปฏิสนธิ ระบบหัวใจและเลือดหมุนเวียนเริ่มเกิดขึ้น และจะเริ่มมีใบหน้าหลังจากนั้นจะเริ่มมีตาและสมองโตขึ้นเรื่อย ๆ  เมื่อถึงเดือนที่ 2 ทุกอย่างจะเกิดและเปลี่ยนจาก embryo เป็น fetus

                ดังนั้น หากสตรีมีครรภ์อ่อน ๆ ถูกรังสีจากผู้ที่ไปฝังแร่ I-125 โดยไม่บอกใคร อาจจะแท้งเลย และผู้ป่วยเหล่านี้ยังอยู่ในสังคม และไม่มีใครอธิบายให้ทราบถึงอันตรายจากรังสีที่เกิดกับทารกในครรภ์และผู้ป่วยเหล่านี้ยังจะอยู่กับลูกหลานในบ้าน หากบังเอิญมีญาติตั้งครรภ์อ่อน ๆ ในอนาคตเด็กเหล่านี้อาจเกิดสภาวะอวัยวะต่าง ๆ พัฒนาผิดปกติจากการได้รับรังสี  ซึ่งเมื่ออวัยวะต่าง ๆ เริ่มเกิดจะไวต่อรังสีมาก   ผลจะเป็นเช่นไร  พวกเราคงจะจินตนาการได้

                ผู้ป่วยฝังแร่ I-125เหล่านี้แม้จะเสียชีวิตแล้วใช่ว่ารังสีจะหมดไป เพราะ I-125 มีครึ่งอายุที่ 60 วัน  ดังนั้นแม้ผู้ป่วยจะเสียชีวิตแล้วก็ไม่ใช่สังคมจะปลอดภัยจากรังสี  ตามทฤษฏีแล้วจะเผาศพให้ปลอดภัยต้องทำเมื่อ 1 ปีหลังจากผู้ป่วยไปฝังแร่แล้ว  และการเก็บอัฐิหรือเถ้ากระดูกเพื่อให้ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมควรทำหลังเวลาผ่านไป 20 เดือนแล้ว

                จากข้อมูลที่กล่าวมานี้ พวกเราจะเห็นว่าประชาชนคนไทยเสี่ยงกับอันตรายจากรังสีโดยที่เราไม่รู้ตัว เพราะกระแสการไปรักษาโดยการฝังแร่ I-125 แรงเกินกว่าจะเข้าใจถึงผลกระทบหลังจากนั้น