140x140
ภาพบรรยากาศงานสัมมนาการพัฒนาองค์กรด้วยวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อก้าวสู่ยุคประเทศไทย 4.0 และพิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการผลิต การควบคุม และการจัดการสารเคมีอันตราย
วันอังคารที่ 13 กันยายน 2559

ณ ห้องเมย์แฟร์ บอลรุม C ชั้น 11 โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ


Download-ภาพบรรยากาศ

Download-ภาพพิธีรับใบอนุญาต